Waarom DEXIS

Dexis Netherlands is van origine een familiebedrijf en dat is merkbaar aan alles. Ondanks onze enorme groei de afgelopen jaren is er een professionele werkomgeving ontstaan waar de sfeer van het familiebedrijf nog steeds te proeven is.

Bij DEXIS Netherlands staat de klant op nummer 1. Wij zijn erop gericht om lange termijn relaties met onze klanten en leveranciers op te bouwen, continue voorop te blijven in de ontwikkelingen in de markt, en zetten onze kennis en expertise gevraagd en ongevraagd in om onze klanten zoveel mogelijk te adviseren en te ontzorgen. Zo bieden wij diverse digitale oplossingen die onze klanten helpen om hun bedrijfsprocessen efficiënter te maken, en hebben wij diverse specialismen onder één dak samengebracht.

5 toezeggingen

De relatie die we al meer dan twee eeuwen met onze klanten onderhouden, is gebaseerd op 5 verbintenissen die onze prestaties en het vertrouwen van de professionals die ondersteunen duurzaam verankeren:

 • De menselijke en geografische nabijheid van onze verkoopteams
 • De concurrentiekracht en de breedte van het aanbod dankzij onze koopkracht
 • De beschikbaarheid van producten betrouwbaar gemaakt door een krachtige logistieke structuur
 • De technische uitmuntendheid van onze experts
 • De ontwikkeling van hoogwaardige Services en Solutions die de operationele activiteiten van onze professionele klanten vergemakkelijken en vereenvoudigen. 

Onze waarden

Doordat DEXIS Netherlands, PROLIANS en HYDRALIANS hun medewerkers centraal zet en begrijpt dat zij juist de belangrijkste onderdeel zijn van onze organisatie waardoor onze klant verzekerd is van passie en toewijding.

Één actieprincipe, drie waarden
Als ondernemersvrijheid de kern vormt van onze managementprincipes, is dat omdat een groep die vooruitgaat een verenigde groep is, die de vrouwen en mannen die het verzinnen vertrouwt en prioriteit geeft aan actie.

Eenheid

De complexe en concurrerende wereld waarin wij opereren, vereist een sterke samenhang en een sterke teamgeest ten dienste van onze klanten. Deze samenhang ontstaat door inzet van ieders energie en talenten voor een gemeenschappelijke ambitie, voortdurende samenwerking tussen teams, naleving van beslissingen en verplichtingen van stakeholders, en solidariteit in voor- en tegenspoed.

 • Teamgeest bevorderen: je collega’s helpen om oplossingen te vinden, hulp aanbieden als de werkdruk te groot is, solidair zijn als het moeilijk gaat
 • Vriendelijk zijn: je collega’s elke dag begroeten, blijk geven van beleefdheid, hoffelijkheid en sympathie
 • Samenwerking: in groepsverband werken, experimenteren met nieuwe, meer op samenwerking gerichte werkwijzen, communiceren met andere teams om hun beperkingen beter te begrijpen
 • Successen vieren: zowel grote als kleine successen delen, gezellige momenten organiseren om successen en hoogtepunten in teamverband te vieren 

Transparantie

Eenheid is niet mogelijk zonder vertrouwen en vertrouwen is niet mogelijk zonder transparantie. Transparantie over de doelstellingen en de routekaart op alle niveaus van de onderneming. Transparant handelen: zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Transparante resultaten met het vermogen om zowel onze successen als onze mislukkingen te herkennen en ervan te leren.

 • Dezelfde route delen: meewerken aan de opstelling van het actieplan voor het team, informeren naar de voortgang ervan, samen nadenken over eventuele corrigerende maatregelen
 • De zin van het handelen begrijpen: de bijdrage van het team aan de onderneming vaststellen, rekening houden met de wisselwerking met de andere teams en de marktontwikkelingen
 • Luisteren en je uitspreken: luisteren naar de anderen en de kansen benutten om je uit te spreken binnen het team
 • Informatie verspreiden: nuttige informatie delen met het hele team en daarbuiten als dat nodig is
 • Consequent zijn in je daden: zeggen wat je doet en doen wat je zegt, je verplichtingen nakomen

Durf

Een groep die onderneemt, is een groep die een grote vrijheid van handelen biedt. Daarom geven wij alle kansen aan mannen en vrouwen die het lef hebben om kritisch naar zichzelf te kijken, de huidige situatie aan te vechten en van een beperking een mogelijkheid te maken. Wij moedigen hen aan om initiatieven te nemen en te experimenteren, en aanvaarden hun recht om fouten te maken, want wie handelt maakt nu eenmaal fouten. Tot slot bevorderen wij openheid naar de buitenwereld en verkenning van nieuwe gebieden om onszelf beter te vernieuwen en aan te passen.

 • De klant centraal stellen: de (interne of externe) klant naar zijn mening vragen, zijn mate van tevredenheid evalueren, zijn behoeften vastleggen en nieuwe oplossingen bedenken om aan zijn verwachtingen te voldoen
 • Groeien en laten groeien: je kennis vergroten, je openstellen voor de buitenwereld, je kennis overdragen
 • Initiatieven nemen en experimenteren: voorstellen doen, nieuwe ideeën testen
 • Zelfstandiger worden: oplossingen voorstellen, je taken organiseren, leren van je mislukkingen en oplossingen bedenken om er weer bovenop te komen
 • Zelfkritisch durven zijn: andere meningen toestaan, het recht hebben om iets niet te weten, mislukkingen accepteren

Internationaal netwerk

DEXIS Netherlands maakt onderdeel uit van de internationaal opererende Descour & Cabaud Groep, en is daarmee een zusteronderneming van Destil Prolians in Nederland(Experts in de Bouw) en HYDRALIANS (Watermanagement). Dit samen met DEXIS in Europa bieden wij een uitgebreid internationale netwerk voor klanten van DEXIS Netherlands met een lokale aanpak die gemakkelijk toegang tot specialisten, producten en oplossingen op het vlak van o.a. Services & Solutions, bouwproducten en watermanagement.

Wilt u meer weten over wat Dexis Netherlands voor uw bedrijf zou kunnen betekenen? Wij komen graag een keer langs om geheel vrijblijvend onze producten en diensten toe te lichten en samen te kijken waar wij u mee van dienst kunnen zijn!

Neem contact op met een van onze accountmanagers of vestigingen.