Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Profit

Dexis Netherlands is een op winst gerichte commerciële onderneming. Al sinds onze oprichting in 1865 zijn wij een financieel gezond bedrijf, mede dankzij onze vooruitstrevendheid in onze concepten en service proposities richting onze klanten en leveranciers. Wij streven dan ook te alle tijden naar een positief rendement om op lange termijn op een verantwoorde, duurzame wijze werkgelegenheid te kunnen bieden.

ONZE ‘PARTNERS IN CRIME’

Om een wederzijdse intensieve en langdurige samenwerking met onze toeleveranciers te stimuleren riep Dexis Netherlands in 2010 het ProPlan in het leven. Vanuit een wederzijdse ‘Partnerbenadering’ worden plannen en concepten gezamenlijk aangeboden en uitgedacht waarin de kwaliteit van A-merken wordt gecombineerd met innovaties van toeleveranciers en kennis van onze specialisten. Sinds 2020 gebeurd dit op een nóg dynamischere manier. Waar we voorheen een standaardpakket aanboden, worden er nu op maat gemaakte pakketten samengesteld, per leverancier. Zo worden alle omzet genererende activiteiten voortaan volledig afgestemd op de productcategorie om het positieve rendement te vergroten.

Bovendien hanteert Dexis Netherlands een strikt assortimentsbeleid. Met onze focus op A-merken en kwaliteit zetten we in op een langdurig gebruik van producten. Bovendien voorkomen we incourante voorraden en verspilling door voor het management van het magazijn een “state-of-the-art’ planningstool te gebruiken.

Daarnaast beoordeelt Dexis Netherlands haar toeleveranciers steeds strenger op het duurzaamheidsbeleid. Dat zet onze A-merken strategie nog eens extra kracht bij. Wij streven naar kwaliteitsvolle, maar ook steeds vaker duurzame oplossingen voor ons en onze klanten.

ALLES VOOR DE KLANT

Zoals we eerder al toelichtten heeft Deis Netherlands enkele, zeer vooruitstrevende, logistieke concepten in het leven geroepen om klanten op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier te bedienen. Er wordt niet alleen gelet op het vergemakkelijken van het bestelproces, maar ook op het reduceren van transportkosten en het gebruik van verpakkingsmateriaal. Een opsomming van alle door Dexis Netherlands getroffen maatregelen om de klant te ontzorgen:

  • De Digitale Bouwcontainer het die mogelijk maakt een mini-magazijn te hebben op een bouwlocatie;
  • De Dexis ScanApp welke het bestelproces digitaliseert en kant-en-klare bestellijsten genereert wat fouten voorkomt;
  • Klanten hebben de mogelijkheid hun bestelling te laten leveren in emballagebakken;
  • Bundelen van bestellingen om transportkosten te beperken.
De slimste digitale oplossingen
"De slimste
digitale
oplossingen"

STROOMLIJNEN

Door intensieve samenwerking met ketenpartners (afnemers én toeleveranciers) heeft Dexis Netherlands een aantal belangrijke processen kunnen stroomlijnen. Door ruim te investeren in automatisering en digitalisering, deel te nemen aan diverse projecten binnen de brancheverenigingen en structureel overleg met leveranciers en afnemers ontstaan telkens nieuwe ideeën gericht op duurzame voortgang.

Enkele voorbeelden:

  • Distributie: Onze eigen vrachtwagens voldoen aan de emissienorm Euro VI. Daarnaast werken wij met een geavanceerd routeplanningssysteem wat bijdraagt aan een zeer efficiënte planning en daarmee een beperking van het aantal kilometers. Ook externe vervoerders worden streng beoordeeld op het actief terugdringen van CO2 emissies.
  • Papierloos zaken doen: Afnemers kunnen bij Dexis Netherlands digitaal bestellen via EDI en/of webshops. Ook pakbonnen en facturen worden digitaal verstuurd. Afnemers die telefonisch of in de winkel bestellen ontvangen eveneens standaard digitale documenten. Dexis Netherlands ondersteunt de meest voorkomende standaard voor elektronisch dataverkeer in de markt (o.a. Salesindebouw, 2BA). Daar waar papier nog wordt gebruikt voor commerciële activiteiten kiest Dexis Netherlands altijd voor FSC gecertificeerd papier.
  • Afvalbeperking: Met de belangrijkste toeleveranciers werkt Dexis Netherlands aan het terugdringen van de afvalstroom door verpakkingsvrij/-arm te leveren en daarmee de afvalstroom te beperken. Indien er toch verpakkingsmateriaal gebruikt moet worden maakt Dexis Netherlands hierin altijd verantwoorde keuzes. Een voorbeeld daarvan is de recentelijk vervangen reguliere dozen voor Cradle-2-Cradle gecertificeerde dozen.
  • Circulaire handel: Steeds vaker wordt in samenwerking met leverancier én afnemer gewerkt volgens het Cradle-2-Cradle principe: nieuwe materialen (o.a. kleding, ijzerwaren en hang- en sluitwerk) worden niet alleen door Dexis Netherlands geleverd, de in de markt aanwezige oude materialen worden gedemonteerd en teruggebracht naar de fabrikant. De oude materialen worden vervolgens daar waar mogelijk hergebruikt. Bovendien werkt Dexis Netherlands steeds vaker mee aan projecten die ‘circulair bouwen’. Een voorbeeld hiervan is te vinden in TOOLZ #7.

 

Circulair bouwen
"Circulair
bouwen"