Voorkom handletsel! Kies voor de juiste werkhandschoen

Hand- en armletsel is een vaak voorkomende verwonding als gevolg van een bedrijfsongeval. Werknemers kunnen zich snijden aan scherpe materialen, komen in aanraking met bijtende stoffen of vallen en vangen zich op met de handen.

Veel blessures of verwondingen aan de handen en armen zijn te voorkomen door het dragen van de juiste bescherming. De juiste handschoenen verhogen de persoonlijke veiligheid en verlagen het ziekteverzuim. Oftewel dé reden om als werkgever of ZZP’er jezelf of je werknemer te voorzien van de beste werkhandschoenen geschikt voor de klus!

Start keuze werkhandschoen

Bij de keuze van de juiste werkhandschoen, moet je een aantal zaken in kaart brengen:

  • Welke werkzaamheden worden er uitgevoerd? Wordt er gesleuteld aan machines? Wordt er getimmerd? Of worden er vrachtwagens gelost?
  • Aan welke risico’s wordt men blootgesteld? Wordt er gewerkt in extreme temperaturen? Heeft men te maken met bijtende vloeistoffen? Of juist scherpe metalen?
  • Gaat het om grip of vingergevoeligheid? Als grip belangrijk is, is de handschoen over het algemeen wat robuuster en geeft daardoor minder vingergevoeligheid.
  • Hebben werknemers last van bepaalde allergieën? Kies je voor leer? Of nitril? Of latex?
  • Is gebruiksduur belangrijk of worden handschoenen na elke shift weggegooid?

Tip: Betrek werknemers in het zoeken naar de juiste en meest comfortabele werkhandschoen binnen de gestelde eisen. Als de werknemer de handschoen niet comfortabel vindt is de kans dat ze niet juist worden gebruikt aanzienlijk.

Normeringen werkhandschoen

Tegen elk risico is er redelijk eenvoudig een geschikte handschoen te vinden. Genormeerde handschoenen zijn altijd voorzien van een label of print én verpakking waarop de normen staan vermeld.

EN420 is de algemene (basis)norm voor werkhandschoenen; De handschoen biedt de drager een zo hoog mogelijk beschermingsniveau tegen mogelijke risico’s en geeft een maximale vrijheid om normale activiteiten uit te voeren. Bovendien mag de handschoen geen extra risico’s creëeren (bijv. door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in het materiaal). Na de basisnorm is EN388 de meest voorkomende norm. Meer informatie hierover vind je hier.

Veel voorkomende normeringen:

EN Normering  Biedt bescherming tegen
EN 388 Mechanische risico's
EN 1149 Statische elektriciteit
EN 374 Chemische risico's
EN 407 Thermische risico's
EN 511 Koud
EN 3814 Handmatige kettingzagen
EN 10819 Vibraties

Uit handen geven

Je kunt het natuurlijk helemaal zelf uitzoeken, maar je kunt het ook uit handen geven. Onze afdeling DEXIS Safety helpt je graag een handje😉. We gaan dan als volgt te werk:

  1. Samen met de werkgever en de gebruiker inventariseren we de werkzaamheden en de bijkomende risico’s en wensen.
  2. De medewerker van DEXIS Safety maakt voor u een handschoenenplan waarin de functies’s, de werkzaamheden, de risico’s en de geadviseerde handschoenen worden gecombineerd.
  3. Onder begeleiding van DEXIS Safety zullen de handschoenen vervolgens getest worden.
  4. Het handschoenenplan wordt eventueel aangepast naar aanleiding van de test.
  5. Het handschoenenplan vormt vanaf dat moment de leidraard voor de juiste handschoen bij de klus!

Tip: Over het algemeen hoef je bij schoon en droog werk niet na elke klus of shift nieuwe handschoenen te pakken. Maar draag je handschoenen te lang kunnen ze beschadigd en vervuild raken wat van invloed zal zijn op de bescherming. Wissel dus niet onnodig van handschoenen, maar wel regelmatig! Extra advies nodig? Neem contact op met onze afdeling DEXIS Safety, ga naar onze vestiging of bekijk het aanbod op dexis-nl.nl

Richard Vinke